• పుణే గణేష్ భక్తజనానికి హ్యాట్సాఫ్!

    Published Date : 20-Sep-2016 4:08:32 IST

    వినాయక నిమజ్జనం..ఇసుకేస్తే రాలనంత జనం.. అంతటా కోలాహలం.. ఉత్సాహవంతంగా శోభా యాత్ర జరుగుతున్న ఆ రోడ్డు వెంట వేరే వాహనాల ప్రయాణానికి అవకాశమే లేదు, దారి దొరకదు. అలాంటి సమయంలో అటుగా వచ్చిందొక అంబులెన్స్! ఆ సైరన్ వినపడగానే శోభాయాత్రలోని భక్తజనులు అలర్ట్! అంతటి జనసంద్రం చీలిపోయింది! అంబులెన్స్ కు దారి ఇచ్చింది. అన్ని వేల మంది అంత త్వరగా రెస్పాండ్ కావడం నిజంగా చాలా గొప్ప. భక్తే కాదు, మానవత్వం కూడా ఉందని నిరూపించుకున్న పుణే భక్తజనానికి హ్యాట్సాప్!

    full article @

Related Post