• అందరి కంటే నేనే తెలివైన వాడిని: బాబు

    Published Date : 25-Sep-2016 8:17:47 IST

    మొన్నేమో దేశంలో నేనే నంబర్ వన్ సీఎంని.. అని ప్రకటించుకున్నాడు. అదే సమయంలో తను ‘నిప్పు’ ని అని కూడా మరోసారి నొక్కి వక్కాణించాడు.నిన్నేమో.. “అందరి కంటే నేనే తెలివైన వాడిని..’’ అనే ప్రకటన కూడా చేసేశారు.. ప్రత్యేకించి కేంద్రం కంటే తనే తెలివైన వాడిని అని కూడా ఏపీ సీఎం ప్రకటించేసుకున్నాడు. ప్రత్యేకహోదా- ప్యాకేజీ అంశంపై స్పందిస్తూ బాబుగారు తను తెలివైన వాడిని అనే విషయాన్ని ప్రకటించుకున్నాడు. కాబట్టే తను ప్యాకేజీ వైపు మొగ్గు చూపానని చెప్పుకున్నాడు!

    full article @ Sakshi

Related Post