• సినీ స్టార్లను దాటేసి.. మోడీ తర్వాతి స్థానంలో..!

    Published Date : 26-Jun-2017 12:42:45 IST

    ఫేస్ బుక్ ఫాలోయర్ల విషయంలో సరి కొత్త ఫీట్ ను సాధించాడు విరాట్ కొహ్లీ. ఏకంగా మూడు కోట్లా యాభై ఏడు లక్షల మంది పై స్థాయిలో ఫాలోయర్లతో విరాట్ కొత్త హైట్స్ కు చేరాడు. ఈ విషయంలో మోడీ తర్వాతి స్థానంలో నిలిచాడు విరాట్. ప్రధాని ఫేస్ బుక్ పేజీకి గానూ నాలుగు కోట్ల మంది ఫాలోయర్లను కలిగి ఉండగా విరాట్ ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఉన్నాడు. సల్మాన్ మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు, విరాట్ కన్నా ఆరు లక్షల మంది తక్కువ ఫాలోయర్లను కలిగి ఉన్నాడు సల్లూ.

Related Post