• ‘మా టీవీ’ లోగోను మార్చేస్తున్నారు!

    Published Date : 13-Feb-2017 12:14:07 IST

    నేటి రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకు ‘మా టీవీ’ లోగోను మారుస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ లోగో స్థానే ‘స్టార్’ మార్క్ తో కూడిన లోగోను వాడనున్నారు. ఈ లోగోను మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆవిష్కరించారు. ఇది వరకూ కూడా కొన్నేళ్ల కిందట ఈ టీవీ చానల్ లోగో మారింది. పాత లోగోను వదిలించుకుని పదేళ్ల కిందట ప్రస్తుత లోగోనుతెచ్చారు. ఆ తర్వాత ఇటీవల స్టార్ నెట్ వర్క్ మా లో వాటాలను కొన్నది. దీంతో ఇప్పుడు లోగో రూపు మారుతోంది!

Related Post