• ఆర్కే నగర్.. విశాల్ మద్దతు ఎవరికంటే!

    Published Date : 07-Dec-2017 3:39:07 IST

    ఆర్కే నగర్ బై పోల్ లో పోటి చేయడానికి తను దాఖలు చేసిన నామినేషన్ పత్రాలను ఈసీ తిరస్కరించడం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు విశాల్. అయితే ఇంతటితో తను తగ్గేది లేదని విశాల్ ప్రకటించారు. తను స్వతంత్ర అభ్యర్థికి మద్దతు పలుకుతానని విశాల్ ప్రకటించాడు. అయితే ఆ స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఎవరు అనే విషయాన్ని మాత్రం ఈ హీరో ఇంకా ప్రకటించలేదు. యువకుడు అయిన ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థికి మద్దతు పలికి గెలిపించుకుంటాను అని విశాల్ ప్రకటించాడు. మరి విశాల్ ఎవరికి మద్దతునిస్తాడో చూడాలి.

Related Post