• ఇక నటుడిగానే కొనసాగుతా: దర్శకుడు

    Published Date : 15-Oct-2017 10:33:21 IST

    దర్శకుడిగా కంటే నటుడిగానే కొనసాగడానికి ఇష్టపడతాను అంటున్నాడు ఎస్‌జే సూర్య. దర్శకుడిగా అంత ఫామ్ లో లేకపోవడం, నటుడిగా మంచి ఫామ్ లో ఉండటంతో ఇతడు ఈ ప్రకటన చేసినట్టుగా కనిపిస్తున్నాడు. సూర్య కెరీర్ ఆరంభంలో మంచి మంచి సినిమాలు తీశాడు. వాలి వంటి సూపర్ హిట్ సినిమాను, ఖుషీ వంటి హిట్ సినిమాను రూపొందించాడు. అయితే ఆ తర్వాత కొన్ని ఫ్లాఫులు ఎదురయ్యాయి.. నటుడిగా మారి విజయాలను అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఇక నటుడిగానే అని, దర్శకత్వం మీద ఆసక్తి తగ్గిపోయిందని.. సూర్య చెబుతున్నాడు.

Related Post