• రాజకీయాలపై మరో హీరోయిన్ ఆసక్తి!

    Published Date : 14-Aug-2017 11:58:28 IST

    ఇప్పటికే బోలెడంత మంది సినిమా వాళ్లు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఇంకా అనేక మంది వస్తామని ప్రకటనలు చేస్తూ ఉన్నారు. హీరోలు ఏకంగా రాజకీయ పార్టీలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటే, హీరోయిన్లు ఏదో ఒక పార్టీలో చేరుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు తెలుగమ్మాయి అంజలి కూడా ఇదే జాబితాలో చేరే ఆసక్తిని చూపిస్తోంది. తనకు రాజకీయాలు అంటే ఆసక్తి అని అంజలి స్పష్టం చేసింది. రాజకీయ పరిణామాలను కూడా ఎప్పటికప్పడు గమనిస్తూ ఉంటానని అంజలి ప్రకటించింది. మరి ఈ లెక్కన ఈమె కూడా పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చేస్తుందేమో!

Related Post