• రెండు వందల రూపాయల నోట్లు వచ్చేస్తున్నాయి!

    Published Date : 05-Jul-2017 7:34:00 IST

    అతి త్వరలోనే రెండు వందల రూపాయల నోట్లు మారకంలోనికి వస్తాయని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించింది. ఇప్పటికే వీటి ప్రింటింగ్ మొదలైందని తెలిపింది. కొన్ని రోజుల కిందట ఆర్బీఐ ముద్రణాలయానికి ఈ మేరకు ఆదేశాలు వెళ్లాయి. ఇప్పుడు ప్రింటింగ్ పూర్తి చేసుకుని, రెండొందల రూపాయల నోట్లు మారకంలోకి వస్తున్నాయి. దేశంలో చిల్లర సమస్యను తీర్చడానికే ఈ నోట్లను తీసుకొస్తున్నట్టుగా ఆర్బీఐ తెలిపింది. నోట్ల విషయంలో ఆర్బీఐ ప్రయోగాలు ఇలా కొనసాగుతున్నాయి.

Related Post