• కొత్త నోట్ల ముద్రణ చాలా చీప్!

    Published Date : 21-Dec-2016 8:43:14 IST

    మారకంలోని ఐదువందల వెయ్యి నోట్ల రద్దు నేపథ్యంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముద్రిస్తున్న రెండువేల రూపాయల, ఐదువందల రూపాయల నోట్ల ముద్రణ చాలా చౌకగా కనిపిస్తోంది. ఒక రెండు వేల రూపాయల నోటు ముద్రణకు మూడు రూపాయలా యాభై నాలుగు పైసలను ఖర్చు చేస్తోందట ఆర్బీఐ. అదే ఐదువందల రూపాయల నోటు ముద్రణకు మూడు రూపాయలా తొమ్మిది పైసలను ఖర్చు చేస్తున్నారట. మరి వాటి విలువతో పోలిస్తే.. ముద్రణ ఖర్చు చాలా చాలా తక్కువ అని చెప్పాలి.

Related Post